งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
6 2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2) งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 6
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2)
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2)
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 1000000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง